Verkeersongeval, het kan iedereen overkomen

Verkeersongevallen zijn aan de orde van de dag. Files worden veelal veroorzaakt door verkeersongevallen. In het geval u betrokken bent bij een verkeersongeval en als verdachte wordt aangemerkt, zal uw eerste zorg uitgaan naar de slachtoffers. Echter, op het moment dat u verhoord wordt op het politiebureau - waarbij u recht heeft op bijstand van een advocaat - is daarmee de strafvervolging aangevangen. Het Openbaar Ministerie zal uiteindelijk een beslissing nemen over de afdoening van uw zaak. Ook in het geval van verkeersongevallen kan men vervolgd worden op verdenking van een misdrijf. Daarbij kan ook gedacht worden aan het verlaten van een plaats van een ongeval.

Het zogenaamde 'kapstokartikel' in de wegenverkeerswet (art. 5) betreft het vraagstuk of men zich zo gevaarlijk / onvoorzichtig heeft gedragen dat men daarvan een strafrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. Aan de hand van de bewijsmiddelen zal een rechter beoordelen of daarvan sprake is. Bepaalde feiten en omstandigheden nopen echter tot de conclusie dat daarvan geen sprake kan zijn. Zeker als er sprake is van een onduidelijke situatie, er geen verkeersborden zijn en de verdachte heel langzaam had gereden. Een verkeersongeval had een ieder in die situatie kunnen overkomen. Strafrechtelijk is het niet gekwalificeerd als overtreding van art. 5 Wvw1994 en volgde een vrijspraak.

Recent Posts