International Women's Day 2017


Vandaag is het internationale vrouwendag. Het ontstond begin vorige eeuw als actiedag van de vrouwenbeweging. Jaarlijks vinden er op 8 maart (internationale vrouwendag) vele evenementen plaats. Ook Koningin Máxima was vandaag in Amsterdam om het startsein te geven aan een evenement. Een dag waarop men internationaal denkt en allicht ambities uitspreekt. Het internationaal ondernemen is een prachtige en ambitieuze aangelegenheid. Vele Powervrouwen, bijvoorbeeld Nikkie Plessen, zijn al internationaal aan het ondernemen. Het internationaal contracteren met een ander land zal vragen met zich meebrengen. Complexe vragen. O.a. welke recht is er van toepassing, welke rechter is bevoegd en hoe kan ik nakoming afdwingen? Daarbij maakt het uit of men te maken heeft met een ander EU-land of niet. Binnen de EU zijn er tal van verdragen, verordeningen en richtlijnen. Relevant in dit geval zijn de navolgende Verordeningen; Rome I (toepasselijk recht), Brussel II (welke rechter is bevoegd?) en EEX-Verordening II (o.a. over de bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging). In het geval sprake is van handel buiten de EU gelden voornoemde Verordeningen niet. Gekeken dient dan te worden of er verdragen zijn gesloten tussen het land waarmee gehandeld wordt. Als dat niet het geval zijn, bestaat de mogelijkheid dat een rechter zich bevoegd verklaard, maar het vonnis niet afdwingbaar is in het land waarmee men handelt. Voor de verkoop van goederen tussen bedrijven geldt ook nog een belangrijk internationaal Verdrag, te weten de CISG: de Convention on International Sale of Goods (Weens Koopverdrag). In dergelijke gevallen zal beoordeeld dienen te worden of de CISG van toepassing is. Bij het onderhandelen kunnen partijen er namelijk ook voor kiezen de CISG niet van toepassing te laten verklaren. Wat zijn daarvan de voor-en nadelen? Op internationale vrouwendag denken we internationaal, maar gelet op de complexiteit van voormelde materie adviseer ik om toch even contact met mij op te nemen. Zeker als men ook overweegt om internationaal te handelen.

Recent Posts