Per 1 maart 2017: Maatregel kostenverhaal draagkrachtig veroordeelden

De maatregel kostenverhaal draagkrachtig veroordeelden is per 1 maart 2017 in werking getreden Deze maatregel werkt niet met terugwerkende kracht, dat houdt in dat toevoegingen welke voor deze datum zijn afgegeven, niet onder deze maatregel vallen. Deze maatregel heeft betrekking op verdachten van strafbare feiten die in afwachting van hun proces in voorlopige hechtenis zitten en die daarom op last van de rechter een advocaat krijgen toegewezen. De Raad voor Rechtsbijstand kán de kosten van de gesubsidieerde rechtsbijstand terugvorderen, als er sprake is van een onherroepelijke veroordeling.

De vergoeding wordt aan de advocaat betaald door de Raad. De kosten kunnen op de verdachte verhaald worden als deze onherroepelijk veroordeeld wordt. Verhaal op de verdachte blijft achterwege als sprake is van sepot van de strafzaak, als de verdachte volledig is vrijgesproken, is ontslagen van rechtsvervolging of schuldig is verklaard zonder het opleggen van straf of maatregel.

Na afloop van de procesgang ontvangt de Raad voor Rechtsbijstand een bericht of er sprake is van een onherroepelijke veroordeling. In deze dossiers voert de Raad een inkomens- en vermogenstoets uit en vraagt hiervoor de financiële gegevens van de veroordeelde op bij de Belastingdienst. Het peiljaar voor deze toetsing is twee jaar vóór het moment waarop de Raad de last tot toevoeging heeft geregistreerd. De veroordeelde betaalt de kosten van rechtsbijstand zelf bij een onherroepelijke veroordeling en als zijn of haar draagkracht hoger is dan de inkomens- en vermogensgrens, als bedoeld in de Wet op de Rechtsbijstand.

De informatie over de mogelijkheid van terugvordering wordt ook vermeld op het cliëntexemplaar van de toevoeging, die u ontvangt.

• Op de website van Rijksoverheid.nl leest u er meer over. • Hier kan uw cliënt een inkomensverklaring aanvragen. • Meer informatie over de inkomens- en vermogensnormen zoals bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand.

Bron: http://www.rvr.org/nieuws/2017/februari/per-1-maart-maatregel-kostenverhaal-draagkrachtig-veroordeelden.html

Recent Posts