19-Mar-2018

Wordt u lastig gevallen? Last van een stalker of belager? Dit kunt u doen!

Tegenwoordig is het vaak aan de orde: lastig gevallen worden door een stalker of belager. Een stalker of belager is iemand die opzettelijk stelselmatig inbreuk maakt op andermans persoonlijke levenssfeer. Dat uit zich veelal in de vorm van dat iemand zich ongevraagd en ongewenst in de buurt of in de leefomgeving van een ander bevindt, in zodanige...

7-Jan-2018

Veel werkgevers houden geen personeelsdossier bij over de bij hen in dienst zijnde werknemers. Dit kan in de praktijk voor veel problemen zorgen. In het bijzonder wanneer een werkgever een werknemer wil ontslaan. 

De wet stelt dat voor het kunnen ontslaan van een werknemer, een zogeheten ontslaggrond moet zijn vervuld. Met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid in 2015, zijn de wettelijke ontslaggronden de...

Please reload

Recent Posts
Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© 2017 

H&W Advocaten